Mniej błądzi, kto pyta.


Kilka przydatnych informacji, przed zadaniem pytania:


 Ile czasu pachną druki z zapachem ?

W metodach: F!owWetMass, zależy to od ilości, lotności i trwałości użytej substancji wonnej oraz sposobu eksploatacji pachnących druków.


Jak długo można przechowywać opakowane pachnące druki ?

Przechowywanie w ciemnych, bezwietrznych i chłodnych pomieszczeniach, w opakowanich barierowych,  bez dostępu promieni cieplnych i UV nie utracą swoich właściwości, przez długi okres czasu.

W technologii Encaps – przez pocieranie, nie stosuje się dodatkowych opakowań, trwałość jest uzależniona od uszkodzeń mechanicznych kapsułek, w których jest uwięziony zapach, znamienne jest,          że promieniowanie cieplne i UV może degradować, osłonki mikrokapsułek.


  Mam już zapach, czy można ten zapach zastosować ?

W metodach: F!owWetMass, jeśli jest to kompozycja zapachowa lub olejek eteryczny jest to możliwe, ale potwierdzamy tę informację po wykonaniu prób.  Spektrum substancji wonnych jest tak duże, że trudno jest określić to jednoznacznie.

 Aplikacja metodą Encaps to z reguły gotowe zapachy.


 Czy po aplikacji zapachu nie zostaną tłuste plamy i ślady ?

W metodach: F!ow, Mass, papierowe rzeczy są bez wyraźnie zauważalnych śladów i mają zachowane cechy organoleptyczności użytkowej papieru. 

Wet mogą być widoczne przebarwienia i delikatna zmiana odcieni, zależna od nasycenia i barwy zastosowanej substancji wonnej.

W metodzie Encaps, powierzchnia zaaplikowana, może być szorstka i lekko matowa.


Informacja w sprawie RODO

Szanowna Użytkowniczko – Użytkowniku,

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1 i ustawie z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 
Przetwarzamy Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem Ci naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach marketingowych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu zleceń. 
Chcemy Cię także poinformować, że: 
1) Nasze dane kontaktowe to:  ASAP s.c. A. Bołdaniuk, M. Rokicka, 04-306 Warszawa, ul. Szaserów 38 lok 2
2) Z administratorem ochrony danych można skontaktować się poprzez e-mail: info@asap.biz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, email, telefon kontaktowy, nazwa firmy   jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zlecenia, usług (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes biznesowy, w szczególności polegający na prowadzeniu działań marketingowych w celu świadczenia usług, zapoznania z nową ofertą, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń i działań wynikających ze stosowania prawa.
4) Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. 
5) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom, wyłącznie w związku z realizacją zamówień.
6) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii od Administratora (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 2) oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. 
7) Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.
Z poważaniem, ASAP